SEKOLAH KITA

Sekolah Kita
Jayantika Soviani

MTs Negeri 9 Bantul

Sekolah ini mempunyai sejarah yang cukup panjang, seiring transformasi perubahan nama sebanyak empat kali. Awalnya sekolah ini bernama Sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA) Latihan Fakultas Tarbiyah yang berdiri pada tanggal 5 Syawal 1388 H (Oktober

Read More »
Sekolah Kita
Jayantika Soviani

Madrasah Tsanawiyah Khairuddin ‎Malang

Madrasah Tsanawiyah Khairuddin adalah salah satu Madrasah yang  tertua di Kabupaten Malang. Lima puluh tahun silam madrasah yang memiliki logo burung hantu ini didirikan oleh Yayasan Pendidikan Khairuddin. Nama Khairuddin dinisbatkan kepada salah seorang waqifnya

Read More »
Sekolah Kita
Jayantika Soviani

PROFIL MTS ATTARAQQIE MALANG

MTs Attaraqqie adalah satuan Pendidikan di bawah Yayasan Attaraqqie Kota Malang. Yayasan Attaraqqie sendiri didirikan pada tahun 1930 atas peran dan inisiatif para ulama dan habaib guna meningkatkan Pendidikan Islam yang komprehensif dan rahmatan lil

Read More »
Sekolah Kita
Jayantika Soviani

SMP Ali Maksum; Kurikulum Sains Islam

Oleh: Masthuriyah Sa’dan Sekolah SMP Ali Maksum berada di bawah yayasan pondok pesantren Ali Maksum Krapyak. Lokasi sekolah ini berada di Jalan Cuwiri no.230 Matrijeron Yogyakarta. Berdasarkan sejarah, SMP Ali Maksum lahir ditengah perkembangan era

Read More »

Integrasi Science

Gadjah Mada Graduate School Building, III-IV Floor 
Jl. Teknika Utara, Pogung, Yogyakarta, Indonesia 55281
Telephone/Fax : +628122-940894
Email: integrasi.science@gmail.com
Close Menu