Ilmuwan-Muslim di Seluruh Dunia

Artikel
Authors
Source

Watch the video

Ilmuwan-Muslim

Ilmuwan-Muslim
Jayantika Soviani

AL-IDRISI

Abu Abdullah Muhammad Ibn Muhammad Ibn Abdullah Ibn Idrisi al-Qurtubi al-Hasani juga dikenal dengan nama, Al-Sharif Al Idrisi Al Qurtubi, lahir di Ceuta, Spanyol pada

Read More »
Ilmuwan-Muslim
Jayantika Soviani

IBNU ZUHR

Ibnu Zuhr atau lengkapnya Abu-Marwan ʻAbd al-Malik ibn Abi al-ʻAlaʼ Ibn Zuhr dilahirkan di Sevilla, Spanyol tahun 1091 M. Setelah menamatkan pendidikannya di Cordoba, beliau

Read More »
Ilmuwan-Muslim
Jayantika Soviani

JALALUDDIN AS-SUYUTHI

Abdurrahman bin Kamaluddin Abu Bakr bin Muhammad bin Sabiquddin, Jalaluddin al-Misri as-Suyuthi asy-Syafi’i al-Asy’ari adalah gelar lengkap dari Jalaluddin as-Suyuthi. Beliau lahir pada tahun 849

Read More »
Ilmuwan-Muslim
Jayantika Soviani

IBN AL-MUQAFFA

Rozbih Pur-I Dadoe atau lebih dikenal dengan Ibn Al-Muqaffa adalah seorang penerjemah, penulis dan pemikir yang menulis dengan bahasa Arab. Beliau berasal dari Persia. Penerjemahannya

Read More »
Ilmuwan-Muslim
Jayantika Soviani

IBN MAJID

Nama lengkapnya Syihabudin Ahmad bin Majid As-Sa’di bin Abu Rakaib An-Najdi atau lebih dikenal dengan Ibn Majid. Beliau lahir  di Jilfar, sebuah desa di sebelah

Read More »
Ilmuwan-Muslim
Jayantika Soviani

IMAM MALIKI

Imam Maliki mempunyai nama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr

Read More »
Ilmuwan-Muslim
Jayantika Soviani

HUNAYN IBN ISHAQ           

Abu Zayd Ḥunayn ibn Isḥaq al-Ibadi dalam bahasa latin dikenal sebagai Johannitius (809-879 M). Hunayn ibn Ishaq terkenal akan pengaruhnya dalam mewarnai kejayaan pendidikan pada

Read More »
Ilmuwan-Muslim
Jayantika Soviani

FAKHRUDDIN AL-RAZI

Nama lengkap beliau Abu Abdillah, Muhammad bin Umar  bin Alhusain bin Alhasan Ali, At Tamimi, Al Bakri At Thabaristani Ar Rozi. beliau di juluki sebagai Fakhruddiin

Read More »

Integrasi Science

Gadjah Mada Graduate School Building, III-IV Floor 
Jl. Teknika Utara, Pogung, Yogyakarta, Indonesia 55281
Telephone/Fax : +62-274-562570
Email: icrs[at]ugm.ac.id, icrs_yogya[at]yahoo.com
Close Menu