ABU HAMID AL-GHAZALI

ABU HAMID AL-GHAZALI

Ilmuwan Muslim

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Syafi’I (1058-1111 M) atau lebih dikenal dengan Imam Al-Ghazali adalah seorang filsuf dan teolog muslim asal Persia. Beliau dikenal sebagai Algazel di dunia Barat abad Pertengahan. Gelar Al-Ghazali ath-Thusi berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing dan tempat kelahirannya yaitu Ghazalah di Bandar Thus, Khurasan, Persia (Iran), sedangkan gelar asy-Syafi’i menunjukkan bahwa dia bermazhab Syafi’i. Imam Al-Ghazali berasal dari keluarga yang miskin. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan saleh. Sejak kecil lagi ayahnya mendidik dengan akhlak yang mulia. Oleh karenanya beliau benci kepada sifat riya, megah, sombong, takabur, dan sifat-sifat tercela yang lain. Selain itu beliau sangat kuat beribadat, wara’, zuhud, dan tidak gemar kepada kemewahan, kepalsuan, kemegahan dan mencari sesuatu untuk mendapat ridha Allah SWT.

Imam Al-Ghazali mempunyai daya ingat yang kuat dan bijak berhujjah. Ia digelar “Hujjatul Islam” karena kemampuannya tersebut. Beliau sangat dihormati di dua dunia Islam yaitu Saljuk dan Abbasiyah yang merupakan pusat kebesaran Islam. Imam Al-Ghazali sangat mencintai ilmu pengetahuan dan sanggup meninggalkan segala kemewahan hidup untuk bermusafir dan mengembara serta meninggalkan kesenangan hidup demi mencari ilmu pengetahuan. Sebelum dia memulai pengembaraan, dia telah mempelajari karya ahli sufi ternama seperti Al-Junaid Sabili dan Bayazid Busthami. Imam al-Ghazali telah mengembara selama 10 tahun. Ia telah mengunjungi tempat-tempat suci di daerah Islam yang luas seperti MekkahMadinahJerusalem, dan Mesir.

Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia pernah memegang jawatan sebagai Naib Kanselor di Madrasah Nizhamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah bersamaan dengan tahun 1111 Masehi di Thus. Jenazahnya dimakamkan di tempat kelahirannya.

Leave a Reply

Close Menu